تبلیغات
برق - رله چیست؟
 

رله چیست؟

نوشته شده توسط :مهدی مهدوی
جمعه 9 دی 1390-08:26 ب.ظ

 
حفاظت تجهیزات و دستگاه های سیستم قدرت در مقابل عیوب و اتصالیها ، به وسیله كلید قدرت انجام می گیرد قبل از اینكه كلید قدرت بتواند باز شود ، سیم پیچی عمل كنندة آن باید تغذیه شود این تغذیه به وسیله رله های حفاظتی انجام می پذیرد . رله به دستگاهی گفته می شود كه در اثر تغییر كمیت الكتریكی مانند ولت و جریان و یا كمیت فیزیكی مثل درجه حرارت و حركت روغن ( در رله بوخهولس ) تحریك شده و باعث به كار افتادن دستگاههای دیگر و نهایتاً قطع مدار به وسیله كلید قدرت ( در سیستم تولید و انتقال و توزیع ) یا دژنكتور می گردد .


بنابراین به وسیله رله : · محل وقوع عیب از شبكه جدا سازی شده باعث می شود كه سایر قسمتهای سالم شبكه همچنان به كار خود
ادامه دهند و پایداری و ثبات شبكه به همان حالت قبلی محفوظ بماند .· تجهیزات و دستگاهها در مقابل عیوب و اتصالی ها محافظت شده و میزان خسارات وارده به آنها محدود گردد . سبب به وجود آمدن اتصالی ها و تأثیرات آنبه دو علت زیر اتصالی ها می توانند به وجود آیند : الف – تأثیرات داخلی تأثیرات داخلی كه باعث خراب شدن و از بین رفتن دستگاهها یا خطوط انتقال و توزیع می شود عبارتند از :فاسد شدن قسمتهای عایق در یك مولد ، ترانسفورماتور ، خط ، كابل و غیره . این ضایعات و امكانات مكن است مربوط به عمر عایق ، عدم تنظیم صحیح ، عدم ساخت صحیح و یا عدم نصب صحیح عایق باشد . ب – تأثیرات خارجیتأثیرات خارجی شامل تأثیرات زیادی است از آن جمله رعد و برق ، اضافه بار كه باعث به وجود آمدن حرارت شود ، برف و باران ، باد و طوفان ، شاخة درختها ، حیوانات و پرندگان ، سقوط اشیاء اشتباه در عملیات و خسارتهایی كه یه وسیله مردم وارد می شود و غیره . وقتی كه یك اتصالی در مداری رخ دهد ، جریان افزایش یافته و ولتاژ ( اختلاف پتانسیل ) نقصان پیدا می كند افزایش جریان حرارت زیادی را به وجود آورده كه ممكن است منجر به آتش سوزی یا انفجار شود . اگر اتصالی به صورت جرقه باشد ممكن است خسارت زیادی به بار آورد . برای مثال اگر جرقه ای بر روی خط انتقال نیرو به وجود آمده و سریعاً بر طرف نشود خط را سوزانده و باعث پاره شدن آن خواهد شد و نتیجه سبب قطع برق برای مدت طولانی خواهد شد . نقصان ولتاژ كه در اثر یك اتصالی به وجود آید می آید برای دستگاههای الكتریكی بسیار زیان آور است و اگر این ولتاژ ضعیف برای چند ثانیه ایی ادامه داشته باشد ، موتورهای مشتركین از كار باز ایستاده ، دوران مولدهای برق نامنظم و نا مرتب خواهد شد پس در صورت وقوع جریان شدید و ولتاژ ضعیف به سبب اتصالی در مدار می بایست به فوریت اتصالی كشف و برطرف گردد و جریان ولتاژ به حالت عادی باز گردانده شود.رله های جریانی :    رله های جریانی به منظور حفاظت شبکه های الکتریکی در مقابل عیوب ناشی از خطاهای جریان بکار میروند . عمده عیوبی که توسط رله های جریانی تشخیص داده می شوند عبارت است از : þاتصال کوتاه در شبکهþاضافه جریان þاضافه بارþجریان نشتی (ارت فالت) þعدم تقارن جریان سه فازþکاهش بار ( در مورد موتورها)þافزایش مدت زمان راه اندازی (در مورد موتورها)þقفل بودن روتور (در مورد موتورها) حفاظت اتصال کوتاه و اضافه جریان و اتصالی زمین :   اولین و یکی از مهمترین حفاظت هایی که در یک سیستم وجود دارد حفاظت اتصال کوتاه و اضافه جریان و نشتی زمین می باشد . این حفاظت ها با حفاظت اضافه بار تفاوت آشکاری دارد چون حفاظت اضافه بار بر اساس ظرفیت حرارتی واحد می باشند . در این نوع حفاظت جریان سه فاز توسط سه عدد ترانسفورمر جریان حس می گردند و به رله انتقال می یابند و بر اساس آن حفاظت صورت می گیرد . در مورد حفاظت فوق منحنی قطع رله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا حفاظت صحیح بر اساس آن صورت میگیرد .این رله ها می توانند دارای دو گروه منحنی قطع باشند :þ نوع زمان ثابت که پارامتر جریان و زمان به هم وابستگی ندارند و به صورت جداگانه تنظیم می گردند و رله بر اساس جریان تنظیمی در زمان تنظیم شده فرمان قطع را صادر می کنند .þ نوع زمان کاهشی که در این حالت زمان قطع رله با یک منحنی به جریان عبوری از رله مرتبط می باشد . به این صورت که هر چه جریان عبوری از رله بیشتر گردد زمان قطع رله کمتر خواهد بود .بسته به عملکرد و نوع استفاده از رله منحنی های استانداردی برای این رله ها تعریف می گردد که بشرح زیر است : Standard Inverse Curve (SIT)Very Inverse Curve (VIT)Extremely Inverse Curve (EIT)Ultra Inverse Curve (UIT) حفاظت سیستم های الکتریکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و امروزه کمپانی های متعددی در حال طراحی و ساخت رله های حفاظتی می باشند . برخی از کمپانی های معتبر که در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند را معرفی می کنیم.Siemens , Alstom , ABB , GE Power , Schneider , CEE , Reyroll به طور کلی رله های حفاظتی باید دارای مشخصات زیر باشند : þسرعت عملکرد : این پارامتر در رله های حفاظتی بسیار حائز اهمیت است چون رله های حفاظتی هنگام خطا موظفند با سرعت هرچه تمامتر بخش های معیوب را از قسمت های سالم جدا نمایند . þحساسیت : این پارامتر به حداقل جریانی که سبب قطع رله می گردد بر میگردد .þتشخیص و انتخاب در شرایط خطا : این پارامتر نیز بسیار مهم است زیرا در شبکه هایی که دارای چند باس بار و رله حفاظتی  هستند هنگام وقوع خطا می باید قسمت معیوب به درستی تشخیص داده شده و از شبکه جدا گردد و قسمتهای سالم به کار خود ادامه دهد.þپایداری : این پارامتر به این باز میگردد که یک رله حفاظتی به تمامی خطاهایی که در محدوده حفاظتی خود به درستی عکس العمل نشان دهد و در مقابل خطاهای این محدوده عکس العملی نشان ندهد . دسته بندی رله های حفاظتی بر اساس پارامترهای اندازه گیری : الف) رله های جریانی : این رله ها بر اساس میزان جریان ورودی به رله عمل می کند . حال این جریان می تواند جریان فازها , جریان سیم نول , مجموع جبری جریانهای فازها باشد (رله های جریان زیاد – رله های ارت فالت و .... ) و جریان ورودی رله می تواند تفاضل دو یا چند جریان باشد ( رله های دیفرانسیل و رستریکت ارت فالت ) ب) رله های ولتاژی : این رله ها بر اساس ولتاژ ورودی به رله عمل میکند این ولتاژ می تواند ولتاژ فازها باشد (رله های اضافه یا کمبود ولتاژ و ....) و یا میتواند مجموع جبری چند ولتاژ باشد ( رله تغییر مکان نقطه تلاقی بردارهای سه فاز) ج) رله های فرکانسی : این رله ها بر اساس فرکانس ولتاژ ورودی عمل میکند ( رله های افزایش و کمبود فرکانس) د) رله های توانی :  این رله ها بر اساس توان عمل می کنند به عنوان مثال رله هایی که جهت توان را اندازه گیری می کنند یا رله هایی که توان اکتیو و راکتیو را اندازه گیری می کنند . ه) رله های جهتی : این رله ها از جنس رله های توانی هستند که بر اساس زاویه بین بردارهای ولتاژ و جریان عمل میکنند مانند رله های اضافه جریان جهتی که در خطوط چند سو تغذیه رینگ و پارالل بکار می روند و یا رله های جهت توان که جهت پرهیز از موتوری شدن ژنراتور هنگام قطع کوپلینگ آن بکار میرود . و) رله های امپدانسی  : مانند رله های دیستانس که در خطوط انتقال کاربرد فراوانی دارند . ز) رله های وابسته به کمیت های فیزیکی : مانند حرارت – فشار – سطح مایعات و .... مانند رله بوخ هلتس ترانسفورمرها

 ح) رله های خاص : رله هایی هستند که برای منظورهای خاص به کار میروند مثلا رله تشخیص خطای بریکر – رله مونیتورینگ مدار تریپ بریکر – رله لاک اوت و .....
نظرات() 


http://icmocfi.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 11:35 ب.ظ

Wow many of amazing facts.
what is cialis cilas chinese cialis 50 mg buy cialis online cheapest only best offers cialis use buying cialis in colombia cilas cialis bula get cheap cialis cialis prices
Cialis pills
یکشنبه 2 تیر 1398 08:04 ق.ظ

This is nicely put! !
cialis pas cher paris cialis generico milano cialis daily new zealand cialis canadian drugs warnings for cialis cialis wir preise where do you buy cialis cialis 5 mg chinese cialis 50 mg cialis generico
http://hendcherga.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 04:57 ب.ظ

Good forum posts, Kudos!
cialis for daily use we like it cialis soft gel cialis billig estudios de cialis genricos cialis 30 day sample cialis online deutschland cialis online nederland cialis daily reviews recommended site cialis kanada cialis kaufen
http://pederto.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 12:03 ق.ظ

Nicely put. Many thanks!
click here take cialis cialis price in bangalore compare prices cialis uk are there generic cialis prescription doctor cialis when will generic cialis be available cialis bula how does cialis work cialis 20 mg cut in half female cialis no prescription
lilly cialis
جمعه 31 خرداد 1398 08:02 ق.ظ

Terrific postings. Thank you.
what is cialis cialis pills we recommend cialis best buy click here to buy cialis cialis online napol cialis tablets australia effetti del cialis cialis for sale south africa cialis ahumada prices for cialis 50mg
http://hamssymthou.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:04 ب.ظ

Very good write ups. Many thanks.
cialis vs viagra preis cialis 20mg schweiz cialis purchasing deutschland cialis online cialis 30 day sample get cheap cialis prescription doctor cialis discount cialis wow look it cialis mexico how does cialis work
Buy generic cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:44 ق.ظ

You actually suggested this exceptionally well!
try it no rx cialis cialis qualitat bulk cialis buy original cialis cialis 20 mg effectiveness cialis kaufen bankberweisung prices on cialis 10 mg safe site to buy cialis online cialis farmacias guadalajara cialis 20mg
Cialis online
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:03 ق.ظ

Fine content. Appreciate it!
miglior cialis generico generic cialis in vietnam cialis tablets 5 mg cialis coupon printable cialis 100mg suppliers buy original cialis safe dosage for cialis cialis from canada cialis for bph trusted tabled cialis softabs
Cialis pills
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:08 ب.ظ

Truly plenty of good data.
enter site very cheap cialis viagra or cialis cialis side effects miglior cialis generico wow cialis tadalafil 100mg cialis venta a domicilio cialis usa cost how does cialis work generic cialis at walmart what is cialis
http://loitaver.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:38 ق.ظ

You actually mentioned it really well.
comprar cialis navarr weblink price cialis cialis cipla best buy the best choice cialis woman we use it 50 mg cialis dose buy cialis cheap 10 mg only best offers cialis use 200 cialis coupon click now cialis from canada if a woman takes a mans cialis
Buy cialis
شنبه 25 خرداد 1398 08:55 ب.ظ

This is nicely said. !
how to buy cialis online usa order cialis from india rx cialis para comprar brand cialis nl cialis cost viagra vs cialis buy cialis online cheapest cialis generic availability cialis diario compra warnings for cialis
can you buy cialis in hong kong
شنبه 25 خرداد 1398 06:49 ق.ظ

Superb knowledge. Kudos.
cialis en mexico precio cialis generika in deutschland kaufen cialis para que sirve cialis farmacias guadalajara cialis uk online cialis interactions for cialis import cialis cialis name brand cheap cialis great britain
http://hikdira.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 04:41 ب.ظ

Nicely put. Regards.
buy cialis uk no prescription dosagem ideal cialis cialis daily new zealand cialis pills boards cialis free trial cialis super kamagra viagra vs cialis cialis baratos compran uk cilas cialis 100 mg 30 tablet
http://polipa.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 02:07 ق.ظ

You've made your point pretty clearly!.
only here cialis pills acheter cialis meilleur pri cialis billig cialis sicuro in linea import cialis cialis prezzo al pubblico cialis with 2 days delivery cialis pas cher paris cialis generico en mexico buy cialis uk no prescription
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 11:42 ب.ظ

You've made your stand pretty effectively!.
ou trouver cialis sur le net only now cialis for sale in us india cialis 100mg cost cialis 10 doctissimo cialis dosage miglior cialis generico how do cialis pills work cialis canada on line we recommend cialis info link for you cialis price
50mg viagra review
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:06 ب.ظ

Pretty! This was an extremely wonderful article. Thanks for supplying this info.
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:58 ب.ظ

Wonderful forum posts. With thanks!
cialis tablets for sale cialis manufacturer coupon buy brand cialis cheap cialis purchasing cialis 10 doctissimo cialis daily reviews cialis online nederland cialis pills boards cialis 20mg prix en pharmacie cialis cipla best buy
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 12:33 ب.ظ

Superb material. Appreciate it!
cialis rckenschmerzen cialis in sconto cialis rezeptfrei sterreich canadian discount cialis cialis side effects cuanto cuesta cialis yaho cialis prices in england free cialis cialis vs viagra precios cialis peru
http://canadianpharmacyonl.com/
شنبه 24 فروردین 1398 06:45 ق.ظ

You suggested this effectively!
cialis from canada canada drug pharmacy canadian medications by mail canadianpharmacy canada drug pharmacy discount canadian pharmacies canadian pharmacy king canada online pharmacies legitimate pharmacy canadian pharmaceuticals
Buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 11:32 ق.ظ

Truly plenty of superb material.
cialis pas cher paris cialis 20mg prix en pharmacie order a sample of cialis buy cialis sample pack buy name brand cialis on line buying cialis on internet buy cialis online sublingual cialis online when will generic cialis be available cialis without a doctor's prescription
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:22 ب.ظ

You expressed that fantastically.
the best choice cialis woman cialis dosage the best choice cialis woman cialis farmacias guadalajara trusted tabled cialis softabs achat cialis en suisse canadian discount cialis buy original cialis enter site very cheap cialis tadalafil
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:34 ب.ظ

Whoa all kinds of wonderful info.
prezzo cialis a buon mercato order cialis from india venta cialis en espaa cialis daily new zealand how does cialis work cheap cialis generic low dose cialis generic cialis pro comprar cialis navarr cialis para que sirve
buy cialis online cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:19 ق.ظ

Thanks a lot! I like it!
cialis cost cialis savings card cialis soft tabs for sale american pharmacy cialis cialis online deutschland online prescriptions cialis buy cialis uk no prescription wow cialis tadalafil 100mg cialis wir preise side effects for cialis
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 06:58 ب.ظ

Helpful knowledge. Appreciate it!
cialis daily dose generic cialis generico en mexico cialis canada on line 5 mg cialis coupon printable generic cialis at the pharmacy callus tadalafil 10 mg cialis with 2 days delivery price cialis wal mart pharmacy buy brand cialis cheap
buy tadalafil online
سه شنبه 13 آذر 1397 07:52 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
enter site natural cialis tadalafil 5mg cialis 100mg suppliers weblink price cialis cialis 5 mg schweiz tadalafil 20 mg side effects for cialis deutschland cialis online cialis para que sirve prix de cialis
buy cialis online cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 07:57 ب.ظ

Awesome tips. Thanks!
how does cialis work cialis wir preise 200 cialis coupon when can i take another cialis tesco price cialis cialis savings card cialis purchasing cialis alternative cialis 20mg prix en pharmacie the best choice cialis woman
buy cheap cialis coupon
دوشنبه 12 آذر 1397 07:31 ق.ظ

Thank you! Helpful stuff.
cialis generico milano cialis lowest price cialis 100mg suppliers online cialis i recommend cialis generico tadalafil cialis 5 effetti collaterali cialis without a doctor's prescription what is cialis cialis 20 mg cost
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 07:28 ب.ظ

Very good information. Thanks.
cialis coupons cialis dosage recommendations cialis price thailand cialis generico en mexico buy cheap cialis in uk low dose cialis blood pressure venta cialis en espaa only now cialis for sale in us cialis en mexico precio click here to buy cialis
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 06:59 ق.ظ

You revealed it terrifically!
cialis usa cost buy cialis sample pack generic cialis at walmart cialis herbs cialis online nederland cialis generico lilly what is cialis cialis venta a domicilio free generic cialis warnings for cialis
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:37 ق.ظ

Really loads of helpful facts!
click here cialis daily uk best generic drugs cialis online prescriptions cialis cialis kaufen bankberweisung cialis sale online does cialis cause gout viagra or cialis cost of cialis cvs cialis online chinese cialis 50 mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox