تبلیغات
برق - رله چیست؟
 

رله چیست؟

نوشته شده توسط :مهدی مهدوی
جمعه 9 دی 1390-07:26 ب.ظ

 
حفاظت تجهیزات و دستگاه های سیستم قدرت در مقابل عیوب و اتصالیها ، به وسیله كلید قدرت انجام می گیرد قبل از اینكه كلید قدرت بتواند باز شود ، سیم پیچی عمل كنندة آن باید تغذیه شود این تغذیه به وسیله رله های حفاظتی انجام می پذیرد . رله به دستگاهی گفته می شود كه در اثر تغییر كمیت الكتریكی مانند ولت و جریان و یا كمیت فیزیكی مثل درجه حرارت و حركت روغن ( در رله بوخهولس ) تحریك شده و باعث به كار افتادن دستگاههای دیگر و نهایتاً قطع مدار به وسیله كلید قدرت ( در سیستم تولید و انتقال و توزیع ) یا دژنكتور می گردد .


بنابراین به وسیله رله : · محل وقوع عیب از شبكه جدا سازی شده باعث می شود كه سایر قسمتهای سالم شبكه همچنان به كار خود
ادامه دهند و پایداری و ثبات شبكه به همان حالت قبلی محفوظ بماند .· تجهیزات و دستگاهها در مقابل عیوب و اتصالی ها محافظت شده و میزان خسارات وارده به آنها محدود گردد . سبب به وجود آمدن اتصالی ها و تأثیرات آنبه دو علت زیر اتصالی ها می توانند به وجود آیند : الف – تأثیرات داخلی تأثیرات داخلی كه باعث خراب شدن و از بین رفتن دستگاهها یا خطوط انتقال و توزیع می شود عبارتند از :فاسد شدن قسمتهای عایق در یك مولد ، ترانسفورماتور ، خط ، كابل و غیره . این ضایعات و امكانات مكن است مربوط به عمر عایق ، عدم تنظیم صحیح ، عدم ساخت صحیح و یا عدم نصب صحیح عایق باشد . ب – تأثیرات خارجیتأثیرات خارجی شامل تأثیرات زیادی است از آن جمله رعد و برق ، اضافه بار كه باعث به وجود آمدن حرارت شود ، برف و باران ، باد و طوفان ، شاخة درختها ، حیوانات و پرندگان ، سقوط اشیاء اشتباه در عملیات و خسارتهایی كه یه وسیله مردم وارد می شود و غیره . وقتی كه یك اتصالی در مداری رخ دهد ، جریان افزایش یافته و ولتاژ ( اختلاف پتانسیل ) نقصان پیدا می كند افزایش جریان حرارت زیادی را به وجود آورده كه ممكن است منجر به آتش سوزی یا انفجار شود . اگر اتصالی به صورت جرقه باشد ممكن است خسارت زیادی به بار آورد . برای مثال اگر جرقه ای بر روی خط انتقال نیرو به وجود آمده و سریعاً بر طرف نشود خط را سوزانده و باعث پاره شدن آن خواهد شد و نتیجه سبب قطع برق برای مدت طولانی خواهد شد . نقصان ولتاژ كه در اثر یك اتصالی به وجود آید می آید برای دستگاههای الكتریكی بسیار زیان آور است و اگر این ولتاژ ضعیف برای چند ثانیه ایی ادامه داشته باشد ، موتورهای مشتركین از كار باز ایستاده ، دوران مولدهای برق نامنظم و نا مرتب خواهد شد پس در صورت وقوع جریان شدید و ولتاژ ضعیف به سبب اتصالی در مدار می بایست به فوریت اتصالی كشف و برطرف گردد و جریان ولتاژ به حالت عادی باز گردانده شود.رله های جریانی :    رله های جریانی به منظور حفاظت شبکه های الکتریکی در مقابل عیوب ناشی از خطاهای جریان بکار میروند . عمده عیوبی که توسط رله های جریانی تشخیص داده می شوند عبارت است از : þاتصال کوتاه در شبکهþاضافه جریان þاضافه بارþجریان نشتی (ارت فالت) þعدم تقارن جریان سه فازþکاهش بار ( در مورد موتورها)þافزایش مدت زمان راه اندازی (در مورد موتورها)þقفل بودن روتور (در مورد موتورها) حفاظت اتصال کوتاه و اضافه جریان و اتصالی زمین :   اولین و یکی از مهمترین حفاظت هایی که در یک سیستم وجود دارد حفاظت اتصال کوتاه و اضافه جریان و نشتی زمین می باشد . این حفاظت ها با حفاظت اضافه بار تفاوت آشکاری دارد چون حفاظت اضافه بار بر اساس ظرفیت حرارتی واحد می باشند . در این نوع حفاظت جریان سه فاز توسط سه عدد ترانسفورمر جریان حس می گردند و به رله انتقال می یابند و بر اساس آن حفاظت صورت می گیرد . در مورد حفاظت فوق منحنی قطع رله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا حفاظت صحیح بر اساس آن صورت میگیرد .این رله ها می توانند دارای دو گروه منحنی قطع باشند :þ نوع زمان ثابت که پارامتر جریان و زمان به هم وابستگی ندارند و به صورت جداگانه تنظیم می گردند و رله بر اساس جریان تنظیمی در زمان تنظیم شده فرمان قطع را صادر می کنند .þ نوع زمان کاهشی که در این حالت زمان قطع رله با یک منحنی به جریان عبوری از رله مرتبط می باشد . به این صورت که هر چه جریان عبوری از رله بیشتر گردد زمان قطع رله کمتر خواهد بود .بسته به عملکرد و نوع استفاده از رله منحنی های استانداردی برای این رله ها تعریف می گردد که بشرح زیر است : Standard Inverse Curve (SIT)Very Inverse Curve (VIT)Extremely Inverse Curve (EIT)Ultra Inverse Curve (UIT) حفاظت سیستم های الکتریکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و امروزه کمپانی های متعددی در حال طراحی و ساخت رله های حفاظتی می باشند . برخی از کمپانی های معتبر که در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند را معرفی می کنیم.Siemens , Alstom , ABB , GE Power , Schneider , CEE , Reyroll به طور کلی رله های حفاظتی باید دارای مشخصات زیر باشند : þسرعت عملکرد : این پارامتر در رله های حفاظتی بسیار حائز اهمیت است چون رله های حفاظتی هنگام خطا موظفند با سرعت هرچه تمامتر بخش های معیوب را از قسمت های سالم جدا نمایند . þحساسیت : این پارامتر به حداقل جریانی که سبب قطع رله می گردد بر میگردد .þتشخیص و انتخاب در شرایط خطا : این پارامتر نیز بسیار مهم است زیرا در شبکه هایی که دارای چند باس بار و رله حفاظتی  هستند هنگام وقوع خطا می باید قسمت معیوب به درستی تشخیص داده شده و از شبکه جدا گردد و قسمتهای سالم به کار خود ادامه دهد.þپایداری : این پارامتر به این باز میگردد که یک رله حفاظتی به تمامی خطاهایی که در محدوده حفاظتی خود به درستی عکس العمل نشان دهد و در مقابل خطاهای این محدوده عکس العملی نشان ندهد . دسته بندی رله های حفاظتی بر اساس پارامترهای اندازه گیری : الف) رله های جریانی : این رله ها بر اساس میزان جریان ورودی به رله عمل می کند . حال این جریان می تواند جریان فازها , جریان سیم نول , مجموع جبری جریانهای فازها باشد (رله های جریان زیاد – رله های ارت فالت و .... ) و جریان ورودی رله می تواند تفاضل دو یا چند جریان باشد ( رله های دیفرانسیل و رستریکت ارت فالت ) ب) رله های ولتاژی : این رله ها بر اساس ولتاژ ورودی به رله عمل میکند این ولتاژ می تواند ولتاژ فازها باشد (رله های اضافه یا کمبود ولتاژ و ....) و یا میتواند مجموع جبری چند ولتاژ باشد ( رله تغییر مکان نقطه تلاقی بردارهای سه فاز) ج) رله های فرکانسی : این رله ها بر اساس فرکانس ولتاژ ورودی عمل میکند ( رله های افزایش و کمبود فرکانس) د) رله های توانی :  این رله ها بر اساس توان عمل می کنند به عنوان مثال رله هایی که جهت توان را اندازه گیری می کنند یا رله هایی که توان اکتیو و راکتیو را اندازه گیری می کنند . ه) رله های جهتی : این رله ها از جنس رله های توانی هستند که بر اساس زاویه بین بردارهای ولتاژ و جریان عمل میکنند مانند رله های اضافه جریان جهتی که در خطوط چند سو تغذیه رینگ و پارالل بکار می روند و یا رله های جهت توان که جهت پرهیز از موتوری شدن ژنراتور هنگام قطع کوپلینگ آن بکار میرود . و) رله های امپدانسی  : مانند رله های دیستانس که در خطوط انتقال کاربرد فراوانی دارند . ز) رله های وابسته به کمیت های فیزیکی : مانند حرارت – فشار – سطح مایعات و .... مانند رله بوخ هلتس ترانسفورمرها

 ح) رله های خاص : رله هایی هستند که برای منظورهای خاص به کار میروند مثلا رله تشخیص خطای بریکر – رله مونیتورینگ مدار تریپ بریکر – رله لاک اوت و .....
نظرات() 


http://cialisyoues.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:31 ق.ظ

You actually reported it effectively.
compare prices cialis uk purchase once a day cialis cialis 05 we recommend cialis best buy the best choice cialis woman cialis patentablauf in deutschland generic cialis at walmart cialis online holland prescription doctor cialis where do you buy cialis
cialisyoues.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:01 ب.ظ

Reliable posts. Appreciate it.
pastillas cialis y alcoho acquisto online cialis cialis canada cialis side effects cialis billig click here to buy cialis enter site very cheap cialis low cost cialis 20mg cialis 5 mg buy we like it safe cheap cialis
canadian pharmaceuticals online
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:26 ب.ظ

Nicely put. With thanks.
canada online pharmacies online drug store canadian pharmaceuticals companies canadian pharmacycanadian pharmacy canadian pharmaceuticals prescriptions from canada without pharmacy canada best drugs for sale deep web northwest pharmacies in canada global pharmacy canada
Online viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:28 ب.ظ

Info clearly taken..
buy viagra generic sildenafil pharmacy buy viagra pills online buy viagra from uk viagra cheap prices vigara pharmacy viagra rx sildenafil uk pharmacy viagra viagra online pharmacy usa
cialisonli.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:55 ق.ظ

Seriously a lot of wonderful facts.
cialis without a doctor's prescription buy cialis uk no prescription how do cialis pills work costo in farmacia cialis when will generic cialis be available how to buy cialis online usa pastillas cialis y alcoho cialis cuantos mg hay how to purchase cialis on line brand cialis generic
http://cialisda.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:57 ب.ظ

Thanks, An abundance of posts.

generic cialis with dapoxetine the best site cialis tablets price cialis per pill buy cheap cialis in uk sialis dose size of cialis import cialis tadalafil 10 mg order a sample of cialis import cialis
http://rldta.com/buy-female-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:52 ق.ظ

Kudos, Numerous posts!

buy real viagra cheap viagra uk price uk online viagra buy brand viagra online without prescription buy viagra safely online buy viagra brand online vigara can you buy viagra at cvs viagra usa online viagra for sale online
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:17 ب.ظ

Seriously many of fantastic facts!
deutschland cialis online dosagem ideal cialis legalidad de comprar cialis low cost cialis 20mg cialis soft tabs for sale side effects of cialis acquisto online cialis cialis from canada only now cialis 20 mg cialis mit grapefruitsaft
chocolate
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 12:47 ب.ظ
A fascinating discussion is definitely worth comment.
I do think that you need to write more about this subject, it might not be
a taboo subject but generally people do not speak about
such issues. To the next! All the best!!
Viagra cost
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:12 ق.ظ

Wow all kinds of good tips!
can i buy viagra at cvs how to get viagra prescription where yo buy viagra buy viagra no prescription uk buy viagra india online pharmacy order buy generic viagra where can i buy viagra without prescription where can i buy viagra over the counter where do you buy viagra
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 07:15 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis authentique suisse cialis soft tabs for sale costo in farmacia cialis no prescription cialis cheap enter site 20 mg cialis cost cialis generico online cialis daily we recommend cialis info cialis savings card cialis dosage recommendations
Cialis generic
یکشنبه 5 فروردین 1397 01:14 ق.ظ

Excellent write ups. Cheers.
cialis pas cher paris buy cialis sample pack cialis 20 mg cialis with 2 days delivery cialis name brand cheap cialis generico postepay 40 mg cialis what if i take tarif cialis france can i take cialis and ecstasy cialis canadian drugs
Buy cialis online
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:49 ب.ظ

You stated that terrifically!
cialis 5mg prix cialis generico in farmacia overnight cialis tadalafil i recommend cialis generico cialis professional yohimbe cialis 5 mg funziona safe site to buy cialis online low cost cialis 20mg does cialis cause gout buy cialis sample pack
Shauna
جمعه 17 آذر 1396 02:46 ق.ظ
I visited various web sites except the audio quality for audio songs current at this web
page is in fact superb.
foot pain side
دوشنبه 5 تیر 1396 03:03 ق.ظ
I comment whenever I especially enjoy a post on a site or I have something to valuable to contribute to the discussion. Usually it is triggered
by the passion communicated in the article I read.
And after this post برق - رله چیست؟.
I was excited enough to drop a comment :-P I do have a couple of questions for
you if you do not mind. Could it be simply me or do some of the remarks look like left by brain dead folks?
:-P And, if you are writing on other online social sites, I would like to keep up with anything new you have
to post. Could you list all of your communal pages like your Facebook
page, twitter feed, or linkedin profile?
http://mari4franklin18.beep.com/hammer-toe-bone-fusion2015-06-23.htm?nocache=1435071371
سه شنبه 2 خرداد 1396 04:52 ق.ظ
Hey! Someone in my Myspace group shared this website with us so
I came to give it a look. I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!
Fantastic blog and excellent design.
BHW
یکشنبه 20 فروردین 1396 01:50 ب.ظ
Hurrah! At last I got a blog from where I be capable of truly get helpful information concerning my study and knowledge.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox